Voor wie? 

Ik behandel kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren.

Taalproblemen en -stoornissen

De taalverwerving van uw kind verloopt niet vanzelf. 
Het begrijpen van taal, het maken van correcte zinnen, het vertellen van verhalen, het vinden van de juiste woorden,... verloopt moeizaam.

Leerproblemen en -stoornissen (lezen, spelling en rekenen)

Men ondervindt moeilijkheden bij het aanleren of vlot toepassen van het lezen, spellen en/of rekenen.

Oro-myofunctionele stoornissen

Hierbij merken we afwijkende mondgewoonten zoals langdurig duim- en vingerzuigen, mondademen, tongpersen, een foutief slikpatroon,... 
Dit met nadelige gevolgen voor de stand van de tanden en/of de vorm van de kaak.


Articulatie-stoornissen 

Bepaalde klanken of klankcombinaties worden niet goed uitgesproken.
Hierdoor wordt het kind vaak moeilijk tot onverstaanbaar.

Fonetisch: vb. moeilijkheden met het uitspreken van de letter ‘R’.

Fonologisch: het (onlogisch) vervangen van letters. Bv. het woord ‘bad’ wordt bedoeld maar men zegt ‘bak’.