Praktische informatie

Ik ben een geconventioneerde logopediste. Het honorarium en de terugbetalingstarieven van de behandelingen zijn dus vastgesteld vanuit het RIZIV.

Bij de terugbetaling via het RIZIV worden volgende tarieven gehanteerd :

Indien men niet in aanmerking komt voor de terugbetaling van het riziv is er terugbetaling via de mutualiteit mogelijk. Deze verschilt naargelang het ziekenfonds.