Hallo!
Ik ben Cecile.
In 2013 behaalde ik mijn diploma als logopediste aan de hogeschool Thomas More. Sindsdien werk ik als zelfstandige logopediste. Dit met veel enthousiasme en gedrevenheid!

Ik probeer regelmatig studiedagen te volgen om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe strategieën, methodes en materialen. Dit om elk kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Studiedagen:
Taal:
- Logopedische benadering van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsproblemen / 2015
- Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen / 2016
- CETOS inleefdag dysfasie / 2018
- Webinar TOS en lezen / 2018
- Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen/ 2019
OMFT:
- Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen/ 2017
- Basiscursus OMFT logopedie en tandheelkunde/ 2018
Rekenen:
- Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000/ 2014
Lezen:
- Psycho-educatie bij dyslexie / 2012
- Praktische cursus: technisch lezen / 2019
Algemeen:
- Ouderbegeleiding in de logopedie / 2017
- VVL congres / 2018
- Webinar beelddenken in de klas / 2018
- Seminar hoogsensitieve kinderen / 2019